Węglin Wyspa Bębna

2021-03-04

Zapra­szamy na kon­cert pro­mu­jący płytę: Węglin Wyspa Bębna – pierwsze, muzyczne wydawnictwo Dedeka.

Płyta sta­nowi pod­su­mo­wa­nie pracy dzieci, mło­dzieży idoro­słych, któ­rzy uczyli się w gru­pach Kapela Dyna­mit, Małe Wiel­kie Bum, Mło­dzi Bęb­nia­rzeWęglin Drum­mers.

Kierownictwo muzyczne Rafał Maj, Sylwia Wójcik

Koordynacja Magdalena Żelazko

Miejsce – sala widowiskowa

Wstęp wolny!