Metody

Pragniemy w naszym żłobku stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju każdego dziecka. Uczyć samodzielności, rozbudzać ciekawość świata, kształtować dojrzałość społeczną i emocjonalną. Stosujemy porozumiewanie się bez przemocy, unikamy metod zorientowanych wokół kar i nagród. W atmosferze uprzejmości i zdecydowania szukamy w wychowaniu równowagi pomiędzy ochranianiem i pozwalaniem na eksplorowanie świata i autonomię. Kameralność pozwala zindywidualizować pracę zależnie od możliwości i zainteresowań dzieci. Podział na grupy jest dynamiczny, zależny od rodzaju zabaw. Część z nich odbywa się w grupach różnowiekowych:

- owocuje to większym poczuciem bezpieczeństwa

- pomaga uczyć współpracy i pomocy

- buduje właściwy obraz siebie samego

- daje okazję do nauki przez naśladowanie dla młodszych dzieci i przez przekazywanie wiedzy dla starszych

- stwarza wyzwania rozwojowe przy zmianach pozycji w grupach

- pozwala pracować we własnym tempie.

Metody 1 Metody 2 Metody 3 Metody 4 Metody 5

Zabawy fundaMentalne

To wyjątkowy program wspomagający wszechstronny rozwój dziecka od urodzenia do sześciu lat. Oparty jest na teorii Inteligencji Wielorakich i skierowany zarówno do nauczycieli jak i rodziców. Pomaga on codzienne czynności i zwykłe przedmioty zamienić w pomoce edukacyjne i zabawę. Daje pomysły na budowanie więzi i polisensoryczne poznawanie świata.

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Jest to metoda przybliżania dzieciom muzyki klasycznej poprzez wykonywanie prostych układów rytmiczno-tanecznych. Proponowane przez nauczyciela gesty ilustrują opowiadania związane z muzyką. Dziecko może również grać do utworu na instrumentach. Instrumenty to często pudełka akustyczne, kamyki, patyki, grzechotki z materiałów przyrodniczych i spożywczych (najlepiej - wykonane wspólnie z dzieckiem).

Zabawy sensoryczne

Zabawy te, to podróż dziecka po świecie wszystkich zmysłów. Ważną rolę odgrywają wówczas kolory, faktury, kształty, dźwięki, zapachy. Doznania łączone są z ruchem jak np. skakanie, bieganie, turlanie czy huśtanie. Aktywność dziecka powinna być dobrowolna i dawać mu radość. Kształtuje to jego rozwój i samoakceptację oraz pomaga poznać mocne strony.

Symulacja i zabawy parateatralne

Metoda ta polega na naśladowaniu i pobudza inwencję twórczą. Zabawy „na niby” mogą dotyczyć codziennych czynności życiowych jak rozmowa telefoniczna czy zakupy lub wprowadzać dzieci w sytuacje baśniowe. Zabawy parateatralne umożliwiają dzieciom wchodzenie w role i swobodne realizowanie własnych pomysłów. Pomagają w rozwoju mowy, motoryki i wyobraźni. Podczas zabaw dzieci korzystają z kukiełek i pacynek oraz małej garderoby teatralnej, w której mamy przeróżne stroje i rekwizyty.

metoda ruchu twórczego rudolfa Labana

W tej metodzie nauczyciel opowiada historię ale nie pokazuje dzieciom wzorca ruchu. Muzyka i opowieść są tłem do fantazjowania oraz wyczucia własnego ciała w przestrzeni. Dzieci same decydują jak wykonają zadanie. Nabywają doświadczeń estetycznych i rytmicznych.

Metoda ruchu twórczego Carla Orffa

Metoda ta daje możliwość rozwijania muzykalności dzieci poprzez połączenie słuchania muzyki, ruchu, śpiewu i gry na instrumentach. W zabawie jest miejsce na spontaniczny ruch, dziecięce podśpiewywanie oraz tworzenie muzyki w swobodnych improwizacjach instrumentalnych.

Musical Babies/Creative! Erly English

Zajęcia mają na celu ułatwienie przyswajania języka obcego poprzez połączenie wczesnego osłuchania z językiem, zabaw z rytmem, muzyki i ruchu. Polegają na śpiewaniu piosenek, mówieniu rymowanek przez prowadzącego i opiekunów przy równoczesnym wykonywaniu przez dzieci często zabawnych czynności i ćwiczeń rytmicznych. Istotną rolę odgrywają pomoce wizualne obrazujące słownictwo używane w piosenkach.

Czytanie globalne metodą Glenna Domana

Amerykański fizjoterapeuta po 20 latach prac i badań opracował nowatorską metodę nauki czytania. Dzieci czytają 5 słów co najmniej 3 razy dziennie i zapamiętują wyrazy jako obrazki nie znając jeszcze liter. Rozpoczynając taką naukę od pierwszych miesięcy życia stymulujemy mózg dziecka w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju kiedy pragnienie uczenia się osiąga szczyt (1 do 3 r. ż.). Wówczas nauka jest bezwysiłkowa i naturalna. Czytanie powinno odbywać się w atmosferze radości i entuzjazmu oraz w szybkim tempie.


rozkład aktywności w Planie dnia

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy wg. pomysłów dzieci w kącikach tematycznych. Praca indywidualna.
Zabawy inspirowane i sensoryczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 9.30 Muzyczny poranek z zabawami rytmiczno-ruchowymi i instrumentalnymi.
10.00 – 12.00 Zabawy dydaktyczne wg. wybranych metod, naprzemiennie zgodnie z planem tygodnia.
Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy.
12.00 – 12.30 Obiad (zupa).
12.30 – 14.00 Sen/relaks poobiedni przy muzyce klasycznej.
14.15 – 14.45 Obiad (drugie danie).
14.45 – 15.15 Czytanie bajek. Słuchanie muzyki. Zabawy organizowane w małych grupach.
15.15 – 15.30 Deser.
15.30 – 17.00 Zabawy logopedyczne i inspirowane. Kontakty indywidualne wg. bieżących potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.