Najczęściej stawiane pytania dotyczące żłobka FIGLE:


Co powinna zawierać wyprawka dziecka?
 • Maluch Śpioch :-): prześcieradło, kocyk/kołderkę,
  poduszeczkę, ew. smoczek, przytulankę.
 • Maluch Czyścioch :-): pieluszki jednorazowe, mokre chusteczki higieniczne,
  krem pielęgnacyjny, ubranka na zmianę.
 • Obuwie na zmianę.
Jakie są godziny otwarcia żłobka w dni świąteczne?
W dni ustawowo wolne od pracy żłobek jest nieczynny. W wybrane dni świąteczne godziny pracy reguluje Regulamin organizacyjny.
Co jeśli dziecko zachoruje?
W trosce o zdrowie pozostałych dzieci prosimy aby rodzice przyprowadzali do żłobka zdrowe dzieci. Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka z oznakami choroby chyba, że rodzic dostarczy zaświadczenie że dziecko może uczęszczać do żłobka. Jeśli dziecko zachoruje w ciągu dnia, kontaktujemy się z rodzicami i prosimy o zabranie dziecka i konsultację ze specjalistą.
Co jeśli dziecko ma alergię?
Rodzic powinien umieścić takie informacje w karcie, przy zapisie dziecka i dostarczyć zaświadczenie lekarskie na ten temat. Na podstawie tych wskazań ustalamy indywidualne zasady postępowania z dzieckiem lub żywienia.
Czy rodzeństwa w różnym wieku mogą być razem w grupie?
Podczas zabaw dowolnych i inspirowanych oraz podczas posiłków oczywiście rodzeństwa mogą być razem. Zajęcia kierowane odbywają się w grupach wiekowych więc w miarę możliwości, po okresie adaptacji zachęcamy dzieci do zabaw z rówieśnikami.
W jakim wieku dzieci przyjmujemy?
W miarę możliwości tak jak są wolne miejsca w odpowiednich grupach wiekowych - od 10 miesiąca. Dzieci mogą uczęszczać do żłobka do końca roku szkolnego, w którym kończą 4 lata.
Jak postępujemy w niebezpiecznych sytuacjach?
Jak najszybciej udzielamy pierwszej pomocy przedmedycznej i zawiadamiamy Służbę Zdrowia i rodziców.
Jak liczną grupą zajmuje się jedna opiekunka?
Grupy są niewielkie, pod opieką jednej opiekunki zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - jest 5 do 8 dzieci.
 

Bezpieczeństwo Twojego dziecka w naszym żłobku jest dla nas najważniejsze:

 • zatrudniamy położną, która pracuje w pełnym wymiarze godzin,
 • nasze opiekunki ukończyły Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Dzieciom i Niemowlętom
  i posiadają stosowne uprawnienia,
 • przestrzegamy zasady, że odbieranie dzieci jest możliwe tylko przez osoby do tego upoważnione
  i znajdujące się w naszym rejestrze,
 • lokal, w którym znajduje się nasz żłobek spełnia wszelkie wymogi Straży Pożarnej i Sanepidu
  oraz jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków,
 • farby, którymi pomalowano ściany posiadają wymagany atest higieniczny,
 • meble i wyposażenie są dostosowane do wymagań ergonomii i posiadają stosowne atesty,
 • zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowania CE,
 • spożywanie posiłków jest zorganizowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7  lipca 2017 r.
  o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.